Hírdetések

 

Pályázati Hirdetmény

A(z) Modulig Kft (cégjegyzékszám: 05-09-016783, székhely: 3530 Miskolc, Széchenyi utca 26., levelezési cím: 1253 Budapest, hrsz. Pf.: 18), mint a(z) DIGÉP-MSM Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 05 09 009769, székhely: 3533 Miskolc, Kerpely Antal utca 35..) Miskolci Törvényszék 8.Fpk.97/2018/7.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2020. január 9. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:

https://eer.gov.hu/palyazat/P1826352

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:

2020. január 24. 08 óra 00 perc

A pályázatok benyújtásának határideje:

2020. február 10. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 2 240 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező ingatlan vonatkozásában ajánlati biztosítékot kell letétbe megfizetnie átutalással a DIGÉP-MSM Kft. "f.a." K & H Banknál vezetett 10401976-50526889-81511001 számú pénzforgalmi bankszámlájára - pályázat ajánlati biztosíték - közleménnyel a pályázat benyújtásának határidejéig történő jóváírás mellett. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyam-különbségből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázati biztosíték befizetését a felszámoló a pályázatok kiértékelésekor ellenőrzi. A szabálytalanul eljáró pályázót az eljárásból kizárja, az átutalt pályázati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül vissza kell utalnia. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Miskolc, Kerpely Antal utca 35. 23965/24 hrsz. alatti kivett üzem megnevezésű ingatlan, amely Miskolc belterületén, a volt Diósgyőri Gépgyár területén helyezkedik el. Az ingatlanon különböző műszaki szerkezetű és állapotú épületek találhatóak:- Ó-hivatalház (1) 113 m hosszú része: 1930-40-es években épült, részben felújított, kétszintes iroda épületrész, tetőszerkezete beázik, az aljzatburkolatok és a fűtési rendszere használhatatlan állapotú. Évek óta nincs használatban. Műszaki állapota kívül jó, belül gyenge. Hasznos területe: 1.880 nm.- Igazgatósági irodaház (2): földszint + 3 emeletes irodaház kiszolgáló helyiségekkel. Az épület teljes körű külső-belső felújítása 2015-ben történt. Az épület üres, jó műszaki állapotú. Hasznos területe: 528 nm.- Kovácsműhely, szociális épület (3): pince + földszint + 3 emelet. Az épület földszintje (műhely + iroda) 2023-ig bérbe van adva. Az épület külső homlokzata jó műszaki állapotú, belső műszaki állapota gyenge, a pince beázik. Hasznos alapterülete: 1.493 nm.- Öltöző épület (4): pince + földszint + 3 emelet, vasbeton vázszerkezetű, panel töltőfalazatú, lapos tetős épület, felújítása gazdaságilag nem éri meg, bontandó épület. Hasznos alapterülete: 2.448 nm.- Gyártócsarnokok (A-B-C-D-E): 1900-1940. között folyamatosan épült egyszintes épületek. Az A csarnok eleje leégett, hátsó részében bérlő van. A csarnok alatt használhatatlan pince van. A hidegcsarnokokon kétféle tetőszerkezet található az építés évének függvényében. Teljes hosszában a D és az E csarnok áll. Ezen két csarnok, melynek még az eleje is megvan, ezen rész tetőszerkezete húzott vasbeton tető, mely íves szerkezetű. Közte felülvilágító található. A donga vasbeton tetőszerkezet 8 cm vastagságú, és ezen épületrész vélhetően az 1920-as évek végén épült. Jelenleg a beton a tetőszerkezet és az oldalfal találkozásánál beázik. Csarnokok hátsó részénél kialakított tetőszerkezet acélváz szerkezet, mely nyeregtetőként van kialakítva. A nyeregtető két oldalának találkozásánál copolit üveg felülvilágítók vannak beépítve, melyek a természetes fényt biztosítják. A tetőszerkezet toldozgatva lett az évek során. Különböző anyagokkal fedett, van ahol fémszerkezettel, van ahol hullámpala szerkezettel. A pala (azbeszt tartalmú) lemezekkel fedett tetőrészeknél az egyes lemezek helyenként megcsúsztak. Ezek javíthatóak, illetve a palalemezek cserélhetőek. Itt plusz költséget jelenthet (az azbeszt tartalom miatt) a cserélt lemezek megsemmisítése, feldolgozása.A D és az E csarnokok között acélváz szerkezet között fémlemez elválasztó van kialakítva. Az egyes csarnokok hátsó része falazott. A csarnokok aljzata beton aljzat. A csarnokok belmagassága 10-14,5 m közötti. Bizonyos csarnokrészek bérbe adott területek. Ezen részeknél a bérbeadó a bérelt területet magának átláthatatlan anyaggal, helyenként hőszigetelten leválasztotta, és ezekben termelési folyamatok zajlanak. A D csarnok egyik hosszanti oldala egyáltalán nincs burkolattal ellátva, így ez kívülről teljes egészében szabadon van, átjárható, illetve a félig nyitott színként található jelenleg. Hasznos alapterület: 19.523 nm.- Beépítetlen terület: 13.482 nm.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 68 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 68 000 000 forint. (a becsérték 100%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett üzem

Típus:

ipari ingatlan

Területe:

293 240 m²

Állapota:

átlagos

Közművesítettség foka:

részlegesen közművesített

Tehermentes:

nem

Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:

42423/293240

Becsérték:

68 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):

Miskolc

Ingatlan fekvése:

belterület

Helyrajzi szám:

23965/24

Ingatlan postai címe:

3533 Miskolc, Kerpely Antal utca 35..

Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:

kivett üzem

Területnagyság:

293 240 m²

Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):

kivett üzem

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:

DIGÉP-MSM Diósgyőri Gépgyár Szerszámgépgyár Kft. „f.a.” 3533 Miskolc, Kerpely Antal u. 35.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher van.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): III/39. jelzálogjog 34.912.000 EUR és járulékai erejéig a Magyar Export-Import Bank Zrt. (1065 Budapest, Nagymező u. 46-48.) javára. III/41. elővásárlási jog a Miskolc Steel Mills Ipari és Kereskedelmi Kft. (3533 Miskolc, Kerpely Antal u. 35.) javára. III/42. vételi jog a Miskolc Steel Mills Ipari és Kereskedelmi Kft. (3533 Miskolc, Kerpely Antal u. 35.) javára. III/67. végrehajtási jog 72.773.448 Ft és járulékai erejéig a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője (3525 Miskolc, Városház tér 8.) javára. III/82. egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog 480.000 EUR erejéig a Magyar Export-Import Bank Zrt. (1065 Budapest, Nagymező u. 46-48) javára. III/84. végrehajtási jog 14.068.734 Ft és járulékai erejéig Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője (3525 Miskolc, Városház tér 8.) javára. III/87. elővásárlási jog a Miskolc Steel Mills Ipari és Kereskedelmi Kft. (3533 Miskolc, Kerpely Antal u. 35.) javára. III/88. vételi jog a Miskolc Steel Mills Ipari és Kereskedelmi Kft. (3533 Miskolc, Kerpely Antal u. 35.) javára. III/95. végrehajtási jog 20.299.836 Ft és járulékai erejéig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (1054 Budapest, Széchenyi u. 2.) javára. III/96. végrehajtási jog 448.819.247 Ft és járulékai erejéig a Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.) javára. III/100. végrehajtási jog 14.978.375 Ft és járulékai erejéig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (1054 Budapest, Széchenyi u. 2.) javára. III/102. jelzálogjog 59.920.000 Ft és járulékai erejéig a Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.) javára. III/103. jelzálogjog 34.912.000 EUR és járulékai erejéig a Magyar Export-Import Bank Zrt. (1065 Budapest, Nagymező u. 46-48.) javára.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekinthető 3533 Miskolc, Kerpely Antal utca 35. szám alatt 2020. január 21-én 11 órakor és 2019. január 31-én 11 órakor, előzetes bejelentkezés alapján, amely az EÉR felületén keresztül történik a megtekintés napját megelőző nap 16 óráig.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A vagyontárgy értékesítésére az áfa-tv. 142. § (1) bekezdés pontjai alapján - amennyiben a vevő adóalany - a fordított adózás szabályai vonatkoznak.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázati ajánlatokat a felszámoló a bontást követő 15 napon belül bírálja el. A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerint sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az érvénytelen ajánlatokat. A vásárlásra jogosult kiválasztásánál a kiemelt szempont az ajánlati ár nagysága. Az ajánlatok közül előnyt élvez az, aki a megajánlott vételárat rövidebb határidőn belül vállalja megfizetni. A felszámoló több, megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. Az adásvételi szerződés alapján a vételár megfizetése átutalással a szerződésben rögzített határidőre egy összegben történik.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetését a felszámoló átutalással a DIGÉP-MSM Kft. "f.a." K & H Banknál vezetett 10401976-50526889-81511001 számú pénzforgalmi bankszámlájára az adásvételi szerződés megkötésétől számított legkésőbb 15 napon belül kéri teljesíteni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé a nyertes pályázó azonosító számáról. A szerződéskötésre a pályázatok elbírálását követő 15 munkanapon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó igazolja a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jutalék EÉR működtető részére történő megfizetését.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan birtokba adására a vételár teljes kiegyenlítését követő 15 napon belül kerül sor, amelyről átadás-átvételi jegyzőkönyv készül.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatot magyar nyelven kell benyújtani. A pályázatnak tartalmaznia kell: - az ajánlattevő azonosítására alkalmas adatokat (név, cím, társaság esetén hatályos cégkivonat, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát), - az ajánlott nettó vételárat, - a fizetés módját, ütemezését, határidejét, - pályázó kötelezettségvállalását, hogy sikeres pályázat esetén az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül adásvételi szerződést köt, illetve pályázati ajánlatában vállalt határidőre a vételárat megfizeti, - nyilatkozatot a 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, - a vételi szándék bizonyítására a megjelölt ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetésének igazolását, - nyilatkozatot, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a bánatpénzt visszautalni, nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a meghirdetett eszközöket a pályázó megtekintette, azok állapotát megismerte, - nyilatkozatot arról, hogy lemond az eladóval szembeni minden nemű kellékszavatossági, garanciális igény érvényesítéséről. Az ajánlat benyújtásakor a pályázónak nyilatkozatot kell csatolnia annak elfogadásáról, hogy az adásvételi szerződés elkészítésében a felszámoló szervezet által megjelölt ügyvéd jár el, akinek ügyvédi munkadíja a vételár 1 %-a + ÁFA, de legalább 150.000,-Ft + ÁFA, mely költséget a vevő viseli. Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatban szereplő vagyontárgy becsértéke nettó árat jelent. Az ingatlannal együtt vevő részére értékesítésre, átadásra kerülnek az ingatlanhoz tartozó infrastrukturális jogok vételezési lehetőségek (víz, villany, gáz stb.) azonban ezek meglétéért, terjedelméért az ezekkel kapcsolatos kötelezettségekért, követelésekért eladó kötelezettséget nem vállal. Felszámoló az Elektronikus Értékesítési Rendszerben csatolmányként mellékeli a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya BO-08/KT/08780-4/2018. sz. jegyzőkönyvét és a BO-08/KT/09523-5/2017. számú részleges környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzés kötelezésére vonatkozó határozatot, amelynek elvégzése folyamatban van, valamint a BO-08/KT/05992-2/2019. sz. megkeresést. Felszámoló egyéb környezeti terhekkel kapcsolatos információval nem rendelkezik. A becsérték kialakításánál az esetleges környezeti terhek figyelembe vételre kerültek. A Cstv. 38. § alapján a végrehajtási jog, elidegenítési és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában, a visszavásárlási, vételi jog és a zálogjog az értékesítéskor megszűnik, így az ingatlan tehermentesen kerül értékesítésre. A felszámolási eljárásban a vagyontárgy értékesítésére negyedik alkalommal kerül sor. A korábbi vagyonértékelés lejárt, a felszámoló a vagyontárgyakat újraértékeltette. A 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés megtörtént. A vagyontárgyak minimálára a becsérték 100 %-a.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1826352/tetelek.pdf

A www.modulig.hu internetes portál összes tartalma szerzői jogvédelem alá esik.
2017 copyright Modulig Kft. | admin | Honlapk?sz?t?s