Hírdetések

 

Pályázati Hirdetmény

A(z) Modulig Kft (cégjegyzékszám: 05-09-016783, székhely: 3530 Miskolc, Széchenyi utca 26., levelezési cím: 1253 Budapest, hrsz. Pf.: 18), mint a(z) Jósva-Transz Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 05 09 016347, székhely: 3758 Jósvafő, Rákóczi utca 13..) Miskolci Törvényszék 7.Fpk.181/2017/7.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. november 1. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:

https://eer.gov.hu/palyazat/P1215733

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:

2018. november 16. 08 óra 00 perc

A pályázatok benyújtásának határideje:

2018. december 3. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 325 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező ingatlan vonatkozásában ajánlati biztosítékot kell letétbe megfizetnie átutalással a Jósva-Transz Kft. "f.a." MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10693132-49020015 számú pénzforgalmi bankszámlájára - Jósva-Transz Kft. "f.a." pályázat ajánlati biztosíték - közleménnyel a pályázat benyújtásának határidejéig történő jóváírás mellett. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyam-különbségből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázati biztosíték befizetését a felszámoló a pályázatok kiértékelésekor ellenőrzi. A szabálytalanul eljáró pályázót az eljárásból kizárja, az átutalt pályázati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül vissza kell utalnia. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

3780 Edelény, Antal György út 3. fszt. 3. 859/A/3. hrsz. alatti üzlet és 3780, Edelény, Antal György út 3. tetőtér 2. 859/A/8. hrsz. alatti iroda megnevezésű ingatlan. A két tétel vonatkozásában kizárólag együttes pályázat nyújtható be. Az ingatlanok üresek.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 8 140 800 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 6 512 640 forint. (a becsérték 80%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzlet

Típus:

üzlethelyiség

Területe:

45 m²

Állapota:

átlagos

Közművesítettség foka:

teljesen közművesített

Tehermentes:

nem

Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:

1/1

Becsérték:

2 688 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):

Edelény

Ingatlan fekvése:

belterület

Helyrajzi szám:

859/A/3.

Ingatlan postai címe:

3780 Edelény, Antal György út 3. ép. fszt. em. 3

Területnagyság:

45 m²

Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):

üzlet

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:

Jósva-Transz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 3758 Jósvafő, Rákóczi u. 13.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): III/2. Keretbiztosítéki jelzálogjog 12.000.000,-Ft erejéig a CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.) javára. III/3. Jelzálogjog 4.500.000,-Ft erejéig a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány (3300 Eger, Bartakovics B. u. 36. 1/1.) javára. III/4. Végrehajtási jog 10.017.744,-Ft és járulékai erejéig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (1054 Budapest, Széchenyi út 2.) képviseletében eljáró NAV Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adóigazgatósága (3550 Miskolc, Pf.: 286.) javára.

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: iroda

Típus:

iroda

Területe:

111 m²

Állapota:

átlagos

Közművesítettség foka:

teljesen közművesített

Tehermentes:

nem

Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:

1/1

Becsérték:

5 452 800 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):

Edelény

Ingatlan fekvése:

belterület

Helyrajzi szám:

859/A/8.

Ingatlan postai címe:

3780 Edelény, Antal György út 3.. tetőtér em. 2.

Területnagyság:

111 m²

Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):

iroda

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:

Jósva-Transz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 3759 Jósvafő, Rákóczi u. 13.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): III/2. Keretbiztosítéki jelzálogjog 12.000.000,-Ft erejéig a CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.) javára. III/3. Jelzálogjog 4.500.000,-Ft erejéig a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány (3300 Eger, Bartakovics B. u. 36. 1/1.) javára. III/4. Végrehajtási jog 10.017.744,-Ft és járulékai erejéig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (1054 Budapest, Széchenyi út 2.) képviseletében eljáró NAV Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adóigazgatósága (3550 Miskolc, Pf.: 286.) javára.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: 3780 Edelény, Antal György út 3. fszt. 3. szám alatt 2018. 11. 13-án 11 óra és 11 óra 30 perc között, előzetes bejelentkezés alapján, amely az EÉR felületén keresztül történik.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A vagyontárgy értékesítésére az áfa tv. 142. § (1) bekezdés pontjai alapján – amennyiben a vevő adóalany - a fordított adózás szabályai vonatkoznak.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázati ajánlatokat a felszámoló a bontást követő 15 napon belül bírálja el. A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerint sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az érvénytelen ajánlatokat. A vásárlásra jogosult kiválasztásánál a kiemelt szempont az ajánlati ár nagysága. Az ajánlatok közül előnyt élvez az, aki a megajánlott vételárat rövidebb határidőn belül vállalja megfizetni. A felszámoló több, megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. Az adásvételi szerződés alapján a vételár megfizetése átutalással a szerződésben rögzített határidőre egy összegben történik.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetését a felszámoló átutalással a Jósva-Transz Kft. "f.a." MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10693132-49020015 számú pénzforgalmi bankszámlájára az adásvételi szerződés megkötésétől számított legkésőbb 15 napon belül kéri teljesíteni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé a nyertes pályázó azonosító számáról. A szerződéskötésre a pályázatok elbírálását követő 15 munkanapon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó igazolja a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jutalék EÉR működtető részére történő megfizetését.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlanok birtokba adására a vételár teljes kiegyenlítését követő 15 napon belül kerül sor, amelyről átadás-átvételi jegyzőkönyv készül.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatot magyar nyelven kell benyújtani. A pályázatnak tartalmaznia kell: - az ajánlattevő azonosítására alkalmas adatokat (név, cím, társaság esetén hatályos cégkivonat, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát), - az ajánlott nettó vételárat, - a fizetés módját, ütemezését, határidejét, - pályázó kötelezettségvállalását, hogy sikeres pályázat esetén az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül adásvételi szerződést köt, illetve pályázati ajánlatában vállalt határidőre a vételárat megfizeti, - nyilatkozatot a 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, - a vételi szándék bizonyítására a megjelölt ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetésének igazolását, - nyilatkozatot, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a bánatpénzt visszautalni, - nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a meghirdetett eszközöket a pályázó megtekintette, annak állapotát megismerte, - nyilatkozatot arról, hogy lemond az eladóval szembeni minden nemű kellékszavatossági, garanciális igény érvényesítéséről. Az ajánlat benyújtásakor a pályázónak nyilatkozatot kell csatolnia annak elfogadásáról, hogy az adásvételi szerződés elkészítésében a felszámoló szervezet által megjelölt ügyvéd jár el, akinek ügyvédi munkadíja a vételár 1 %-a + ÁFA, de legalább 150.000,-Ft + ÁFA, mely költséget a vevő viseli. Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatban szereplő vagyontárgyak becsértéke nettó árat jelent. Az 1 tételszám alatti Edelény, belterület, 859/A/3 hrsz. alatti ingatlan minimálára: 2.150.400,-Ft, a 2. tételszám alatti Edelény, belterület, 859/A/8. hrsz. alatti ingatlan minimálára: 4.362.240,-Ft.A vagyonösszességet egyben kell megvásárolni. A pályázati nettó (áfát nem tartalmazó) ajánlati árakat az ingatlanokra külön-külön is meg kell határozni.Az ingatlanokkal együtt vevő részére értékesítésre, átadásra kerülnek az ingatlanokhoz tartozó infrastruktúrális jogok vételezési lehetőségek (víz, villany, gáz stb.) azonban ezek meglétéért, terjedelméért az ezekkel kapcsolatos kötelezettségekért, követelésekért eladó kötelezettséget nem vállal. Felhívjuk az elővásárlásra jogosult(ak)at, hogy ezen jogukat a pályázat leadásának határidejéig írásban jelentsék be a felszámolónak, melyet a Cstv. előírásai szerint gyakorolhatnak. A Cstv. 38. § alapján a végrehajtási jog, elidegenítési és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában, a visszavásárlási, vételi jog és a zálogjog az értékesítéskor megszűnik, így az ingatlan tehermentesen kerül értékesítésre. A 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet szerint az értékesítési hirdetmény tervezetéről az értesítés megtörtént. A felszámolási eljárásban harmadik alkalommal kerülnek az ingatlanok meghirdetésre. A minimálár a 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 4. § (2a) pontja alapján a becsérték 80 %-ban került meghatározásra, melyet a hitelezők írásban nem elleneztek.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1215733/tetelek.pdf

A www.modulig.hu internetes portál összes tartalma szerzői jogvédelem alá esik.
2017 copyright Modulig Kft. | admin | Honlapk?sz?t?s